Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kan du nedan hitta våra kontaktuppgifter.
Vi ser framemot att höra från dig.

Vi Bygg är certifierade.
Vi är anslutna till Byggföretagens medlemsorganisation och vårt ledningssystem omfattar både kvalitet, miljö samt
arbetsmiljö bygger på samma principer som finns i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018

Arbetsmiljöpolicy
Detta gör vi genom att:
- följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
- arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i
arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning,
- vi har välskötta och städade arbetsplatser
- vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall
och frånvarostatistik,
- vi upprättar riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och
olycksfall minimeras,
- sätta mål och utarbeta handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt,
- arbeta för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt,
psykiskt och socialt

Kvalitetspolicy
Detta gör vi genom att:
- följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet,
- tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt,
- uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav
skall vi sträva efter att överträffa dessa,
- våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet
samt att produkten är felfri vid övertagandet,
- sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete
därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt,
- medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt
engagemang och
- ärlighet infinner sig när man arbetar för,
- om kompetens saknas finns två vägar -utbildning av egna resurser, eller -
inhyrning/inköp av kompetens.

Miljöpolicy
Detta gör vi genom att:
- följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss
- använda oss av de nätbaserade produktguider som finns tex Basta, BVB, Sunda
Hus mm
- hålla hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbilda medarbetarna
- optimera vår resursförbrukning
- arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet
- använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som
möjligt

Här finns Vi Bygg
Vi Bygg AB
Energigatan 15B
434 37 Kungsbacka

Faktureringsadress
Vi Bygg AB
Energigatan 15B
434 37 Kungsbacka

Faktura skickas som PDF till inbox.lev.259236@arkivplats.se

Samtliga fakturor märks med projektnummer. Fakturor som ej är märkta kommer ej att hanteras.